Burn out

Een burn out hebben  is letterlijk "opgebrand" zijn. je kunt het verschillend uitleggen maar als je een burn-out hebt, voel je je lichamelijk, emotioneel en psychisch totaal uitgeput, waardoor je niet meer in staat bent om normaal te functioneren in je dagelijkse werk of je gezin.

 Bij een burn-out zijn eenvoudige dingen als boodschappen doen, de kinderen naar school brengen of een telefoontje plegen, je al te veel. Je kunt het niet opbrengen om 's morgens uit je bed te komen. Je barst om niets in uit en het lukt je vervolgens niet om ermee te stoppen. Ook heb je vaak een kort lontje en kan een op zich kleine gebeurtenis net de druppel zijn, die de emmer doet overlopen. Kortom, je accu is leeg en je laad hem niet meer op .

Tekenen burn-out

We maken het allemaal mee: belastende privé- en werksituaties die onze fysieke en mentale veerkracht op de proef stellen. Dit kan ervoor zorgen dat uw medewerker soms gedwongen wordt om een stapje terug te nemen. De 'rek' is er dan uit.

Er zijn veel klachten te benoemen die uiteindelijk tot verzuim kunnen leiden. Denk hierbij aan STRESS, spanning, ANGSTEN, depressie en VERMOEIDHEID. Allemaal factoren die ervoor zorgen dat het moeilijker is om u te concentreren, creatief te zijn, doelen te stellen of te presteren. Vergeet niet dat het met deze klachten óók moeilijker is om goed om te gaan met eventuele veranderingen en belastende situaties op het werk!

Burn-out heeft ook een lichamelijke component. Bij een burn-out kan de balans tussen het sympatische en parasympatische deel van je zenuwstelsel verstoord raken. Je hormoonhuishouding raakt hierdoor ook van slag. De stresshormonen adrenaline en cortisol spelen daarin een belangrijke rol. Met als gevolg een continu gevoel van sterke onrust en problemen met slapen.

Burn-out en werk


In de LESA (Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak) richtlijn "Eén lijn in de eerste lijn bij overspannenheid en burn-out" van 2011, die o.a. wordt gehanteerd door huisartsen en bedrijfsartsen, wordt burn-out gezien als een overspanning, waarbij de klachten langer dan 6 maanden bestaan en waarbij gevoelens van vermoeidheid en uitputting op de voorgrond staan. Werkgerelateerdheid wordt hierbij niet als noodzakelijk kenmerk van burn-out gezien.


Stress-epidemie in cijfers

Uit onderzoek van het CBS, TNO en anderen blijkt, dat het percentage werknemers met burn-out klachten gestaag toeneemt sinds 2002. Daarvóór schommelde het percentage tussen 8-10%, daarna begon de opmars via 11% in 2007, 13% in 2010 en bijna 14,4% in 2014. Momenteel zal, zo nemen we aan, dat percentage al boven de 15% liggen. We mogen daarom wel spreken van een epidemie.

Onze interventies

Bestaande interventies richten zich voornamelijk op praten over oorzaken, terwijl dit in de praktijk niet of nauwelijks blijkt te werken. Sterker nog, Praten over de bedachte oorzaken verergert vaak de klachten en vormt een rookgordijn waardoor de daadwerkelijke innerlijke oorzaak verborgen blijft. Onze interventie aanpak is gericht op een duurzame oplossing voor de klachten die tot het verzuim hebben geleid.

Onze gerichte aanpak van de innerlijke oorzaak van klachten!

Onderzoek toont aan dat de ballast die iemand bij zich draagt voor 95% bepaalt hoe diegene reageert, denkt handelt en zich voelt. Denk aan deze ballast aan verkrampende gevoelens, angsten en beperkende overtuigingen.

Binnen onze eigen interventie methodiek hebben wij de mogelijke innerlijke oorzaak van veel voorkomende fysieke en mentale klachten volledig beeld gebracht .

Hiermee geven wij een behandel methode gericht op voeding (leefstyle) beweging en het mentale aspect .Hierdoor kunnen wij deze gericht voor onze cliënten een behandel plan opstellen en zijn de meeste cliënten na 2 maanden weer inzetbaar voor werk. Vervolgens leren wij onze cliënten dit toe te passen na de behandelingen.

Wij beloven positieve, snelle en duurzame resultaten! Dagelijks bevestigen onze cliënten meer energie, ontspanning, levensvreugde, doel, veerkracht en positiviteit te ervaren.